Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg.

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het wettelijk recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Bij BluMill bieden wij u zelfs een termijn van 30 dagen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen (zoals een abonnement) verstrijkt de herroepingstermijn 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Wij verzoeken u om gebruik te maken van ons eigen retourformulier, welke u kunt vinden via de footer van de website.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen wij u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening

 

Uitgesloten van het recht van ontbinding zijn de volgende artikelen:

- Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.

- Producten die vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden wanneer de verzegeling na levering is verbroken.

Om uw bestelling te retourneren kunt u gebruik maken van het retourformulier in uw pakket (achterzijde pakbon). Indien u niet meer over dit retourformulier beschikt dan kunt u dit ook downloaden in de footer onderaan op onze website.

 

Adres voor retourzending van uw bestelling

Om uw bestelling, of een deel daarvan, te retourneren gebruikt u het volgende adres.

 

BluMill

T.a.v.: Afdeling Retouren

Havenweg 16

6006 SM Weert

 

Voeg in uw pakket een kopie van uw factuur/garantiebewijs toe zodat wij uw zending aan uw order kunnen koppelen.

U kunt ook gebruikmaken van het Europees Modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

Translation missing: nl.general.search.loading